Leczenie uzależnienia od alkoholu - Kraków

Leczenie uzależnienia od alkoholu to krok, na który powinna zdecydować się każda osoba uzależniona. Terapia często jest jedyną szansą na pokonanie nałogu i stanowi początek walki z uzależnieniem. W naszej poradni zajmujemy się leczeniem alkoholizmu, stosując metody dobrane do potrzeb pacjentów. Szczerość podczas spotkań terapeutycznych jest kluczem do sukcesu w walce z nałogiem, a obecność innych osób często jest czynnikiem zaburzającym otwartość pacjenta. Dlatego też prowadzimy wyłącznie sesje indywidualne, które zapewniają pełną anonimowość oraz pozwalają na większą swobodę w komunikacji z terapeutą. Pacjenci mogą liczyć na dokładną analizę ich problemu oraz wskazówki, dotyczące dalszego postępowania w walce z uzależnieniem. Nieodłącznym elementem leczenia nałogów, w tym alkoholizmy czy uzależnienia od hazardu jest odwyk. Odstawienie czynnika uzależniającego może powodować szereg nieprzyjemnych objawów fizycznych oraz psychicznych, dlatego najlepiej być pod opieką specjalisty, posiadającego doświadczenie w leczeniu osób uzależnionych. Oferujemy także możliwość przeprowadzenia odtrucia alkoholowego w domu pacjenta. Jest to metoda pozwalająca oczyścić organizm pacjenta z alkoholu oraz przywrócić właściwy poziom elektrolitów, oraz witamin. Poradnia współpracuje z lekarzami, którzy są specjalistami w tego rodzaju zabiegach. Zapraszamy do konsultacji, w celu ustalenia szczegółów i kosztu całego zabiegu.

Skutki uzależnienia od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu to choroba wyniszczająca zarówno ciało, jak i psychikę. Nadmierne spożywanie alkoholu powoduje szereg nieodwracalnych zmian w organizmie oraz w całym życiu chorego. Nadciśnienie, choroby kardiologiczne czy stłuszczenie wątroby to tylko niektóre konsekwencje alkoholizmu. Osoby uzależnione często borykają się zaburzeniami świadomości, stanami lękowymi oraz innymi, dotkliwymi objawami psychicznymi. Chorobę alkoholową można zaliczyć do chorób przewlekłych i nieuleczalnych. Wywołana jest uzależnieniem od alkoholu i przebiega z nawrotami, jak każda inna choroba przewlekła Niestety konsekwencje zdrowotne tej choroby dotyczą nie tylko samego pacjenta, ale i jego najbliższego otoczenia. Częstym problemem jest współuzależnienie, które dotyka osoby z najbliższego otoczenia chorych.

Granica pomiędzy spożywaniem alkoholu, a uzależnieniem jest bardzo cienka, przez co chorzy mogą przegapić ten moment i długo wypierać się problemu. Dlatego też zachęcamy do skorzystania z oferowanej przez nas konsultacji wstępnej, na której można podzielić się swoimi obawami oraz skonsultować swój problem.CHARAKTERYSTYKA CHOROBY ALKOHOLOWEJ

1. Alkoholizm jest chorobą pierwotną. 
Alkoholizm nie jest jedynie przejawem jakiegoś głębszego problemu psychologicznego Jest to wyrażany , niezależny proces chorobowy. Owszem, alkoholik przeważnie miewa problemy emocjonalne, ale mają one charakter wtórny i najczęściej wynikają z samej choroby. W rezultacie skutecznego i konsekwentnego leczenia alkoholizmu problemy emocjonalne najczęściej stopniowo ustępują. 

2. Alkoholizm jest chorobą postępującą (progresywną). 
Objawy alkoholizmu nasilają się w miarę trwania choroby. Jeżeli choroba nie zostanie powstrzymana, stan chorego będzie się stale pogarszał. W alkoholizmie można wyróżnić odmienne objawy cechujące wczesną średnio zaawansowaną oraz późną fazę choroby. 

3. Alkoholizm jest chorobą chroniczną. 
Gdy u kogoś rozwiną się charakterystyczne objawy, jest wysoce nieprawdopodobne, aby osoba ta mogła powrócić do normalnego, towarzyskiego picia. Można jednak w każdym momencie trwania uzależnienia powstrzymać progresję choroby i całkowicie wyeliminować ostre objawy alkoholizmu. Podobnie jak w innych chronicznych chorobach, wczesne rozpoznanie ułatwia proces zdrowienia i zwiększa prawdopodobieństwo, że alkoholik odzyska zdrowie i zdolność normalnego funkcjonowania - do tego konieczne jest podjęcie leczenia uzależnienia od alkoholu.

4. Alkoholizm jest chorobą śmiertelną. 
Alkoholizm nie leczony jest chorobą zagrażającą życiu. Bez leczenia alkoholik skraca sobie życie średnio o 10-15 lat. Alkoholicy często giną śmiercią tragiczną w wypadkach samochodowych, wskutek samobójstwa, zabójstwa w czasie bijatyk lub w wyniku utonięcia. Stadia choroby. Jak wyżej wspomnieliśmy alkoholizm jest chorobą postępującą. Niewprawnemu obserwatorowi trudno rozpoznać alkoholizm we we wczesnej fazie choroby - w rozpoznawaniu specjalizuje się poradnia antyalkoholowa. Z początku bowiem alkoholizm przypomina niektóre inne problemy, na przykład: 
1. Złe zachowanie. 
2. Brak odpowiedzialności. 
3. Nietroszczenie się o innych ludzi. 
4. Nieumiejętność gospodarowania pieniędzmi. 
5. Gwałtowny temperament. 
6. Ustawiczną chęć zabawy. 

Objawy alkoholizmu we wczesnej fazie. 

1. Wzrost tolerancji na alkohol. 
Człowiek o zwiększonej tolerancji na alkohol może pić więcej niż inni i potrzebuje coraz więcej alkoholu do uzyskania tego samego efektu, co poprzednio (W przeszłości dwie lampki wina wystarczały, obecnie potrzeba czterech, żeby się poczuć tak samo "dobrze").

2. Zmiany osobowości. 
Podczas picia alkoholik wyraźnie się zmienia. U jednych zmiana może mieć tak drastyczny charakter, że porównuje się ją do Doktora Jekylla i Mr. Hyde'a. Ktoś inny przeobraża się pod wpływem alkoholu z osoby nieśmiałej w Don Juana. Ważny aspekt zmian osobowości polega na tym, że zmiany te są wyraźne i zauważalne i że dotyczą one różnicy w sposobie odnoszenia się do świata po trzeźwemu i po pijanemu. 

3. Zanik pamięci. 
Zanik pamięci, zwany też "urwanym filmem" lub "przerwą w życiorysie" polega na amnezji obejmującej fragment lub całość okresu picia i może obejmować absolutnie wszystko, co w tym czasie się zdarzyło. Zanik pamięci może trwać od kilku minut do kilku dni. Nie ma nic wspólnego z utratą przytomności. Zanik pamięci nie zależy od ilości wypitego alkoholu. W czasie picia poprzedzającym późniejszy zanik pamięci alkoholik może wydawać się zupełnie przytomny. 

4. Picie w ukryciu. 
Picie w ukryciu jest sygnałem, że picie stało się dla tej osoby bardzo ważne. Może też wskazywać, że alkoholik nie chce aby inni widzieli, ile i jak często on (lub ona) pije. Oto typowe przykłady picia w ukryciu: 

a) Osoba kłamie zapytana ile wypiła. 
b) Na przyjęciach nalewa innym, aby móc nalać sobie więcej
c) Wypijają przed i po przyjęciu po to, by w czasie przyjęcia nie musieć pić więcej na oczach innych
d) Okazuje niechęć do rozmów na temat własnego picia i związanych z nim zachowań. 

Inne objawy wczesnej fazy alkoholizmu. 

5. Obniżone poczucie własnej wartości w efekcie zachowań po pijanemu 
6. Zaburzenia w stosunkach z ludźmi. 
7. Tendencja do rozrzutności. 
8. Mitomania i przechwalanie się dla nadrobienia braku szacunku do siebie. 
9. Kupowanie sobie wartościowych rzeczy dla poprawy samopoczucia. 
10. Niedotrzymywanie obietnic i brak odpowiedzialności. 
11. Niekonsekwencja w postępowaniu. 
12. Huśtawki nastrojów. 
13. Defensywność - niezdolność do przyznania się do błędu - musi zawsze mieć racie 
14. Picie duszkiem - picie prosto z butelki. 
15. Zabezpieczanie sobie zapasów alkoholu. 

Objawy średniej fazy alkoholizmu. 

1. System racjonalizacji. 
W średnio zaawansowanej fazie alkoholizmu alkoholik zauważa szkodliwe skutki swego picia. W sensie psychologicznym picie stało się bardzo ważne, a ponieważ jest takie ważne, alkoholikowi trudno się przyznać, iż problemy w jego (jej) życiu stanowią rezultat nadużywania alkoholu. Aby więc uzasadnić te problemy alkoholik wynajduje powody do picia lub najrozmaitsze usprawiedliwienia. "To wina mojej żony", "w pracy za dużo ode mnie wymagają", "potrzebuję drinka żeby się odprężyć", picie sprawia mi przyjemność, co w tym złego, że od czasu do czasu przeholuję ?". Dobry system racjonalizacji pomaga na znajdowaniu innych ludzi, których można obwiniać. W miarę pogarszania się problemu, alkoholik musi stale uzasadniać i racjonalizować swoje negatywne postępowanie. 
Niebezpieczną częścią systemu racjonalizacji jest to, że alkoholik zaczyna sam we wszystko wierzyć. Alkoholik musi wierzyć we własne uzasadnienia po to, aby zachować dobre mniemanie o sobie. 

2. System zaprzeczania. 
Drugim głównym objawem występującym w średnio zaawansowanej fazie alkoholizmu jest wykształcenie się u alkoholika systemu zaprzeczania. Pomaga on uwierzyć w to, co nie jest prawdą i całkowicie odrzucić fakt, iż alkohol stanowi źródło coraz większej liczby problemów. 
Alkoholik minimalizuje powagę swojego problemu alkoholowego, pomniejsza ilość i częstotliwość picia, minimalizuje efekty jakie jego (jej) picie wywiera na najbliższych oraz umniejsza własne cierpienia emocjonalne. System zaprzeczeń niczym mur zaczyna odgradzać alkoholika od reszty świata. 
Alkoholik dopasowuje fakty do własnej potrzeby zachowania dobrego mniemania o sobie. To dobre mniemanie jest zwykle bardzo dalekie od prawdy. Dlatego alkoholikowi potrzebni są ludzie, od których mógłby on uzyskać prawdziwą informację o swoich zachowaniach podczas picia, o zmianach osobowości, o pogarszającej się pracy i psujących się stosunkach z ludźmi. Właśnie ów system zaprzeczeń utrudnia konfrontację i wszelką pomoc alkoholikowi, ale również ze względu na system zaprzeczeń alkoholikowi tak bardzo potrzebna jest życzliwa lecz szczera informacja zwrotna na temat jego (jej) picia

3. Domowe sposoby "leczenia" uzależnienia od alkoholu. 
W czasie średnio zaawansowanej fazy picia, alkoholik coraz częściej pragnie pić "normalnie", czyli tak jak inni ludzie. Podejmuje więc desperackie próby odzyskania utraconej kontroli nad piciem. Ponieważ alkoholik wypracował już system racjonalizacji, który mu mówi: "to nie jest moja wina", wierzy on (ona), że mocą samej tylko woli lub za sprawą pomysłowych strategii, potrafi znowu pić normalnie. W tym momencie zaczyna się gra z samym sobą. 
Alkoholik opracowuje więc plan gry. Typowy jej przebieg może wyglądać następująco: 
a) Zmienianie trunków: "Czysta mi szkodzi. Myślę, że przejdę na gatunkowe "
b) Zmienianie okazji: "Upijam się po pracy w klubie oficerskim. Będę więc trzymał sie z dala od klubu." 
c) Zmienianie ludzi: "Gdy pije z Józkiem mam kłopoty. Chyba powinienem przestać się z nim widywać. 
d) Zmienianie częstotliwości: "powinienem chyba przestać pić w soboty i niedziele "
e) Zmienianie pory picia: "Nie będę pił przed dwudziestą - tym sposobem nie urżnę sie przed koncern przyjęcia." 
f) Przerwy w piciu: "Myślę, że na trochę przestanę pić. W ten sposób udowodnię, że nie mam problemu." 
Te i podobne manewry mają na celu odpędzenie największego strachu alkoholika - że jest on uzależniony - oraz podtrzymanie wiary w to, że wciąż posiada kontrolę Należy pamiętać, że o alkoholizmie świadczy nie to, jak dużo lub jak często ktoś pije Chodzi o to, co dzieje się z człowiekiem podczas picia. Jeżeli alkohol powoduje szkodliwe konsekwencje w którejkolwiek z ważnych dziedzin życia - jak na przykład stosunki rodzinne i towarzyskie, finanse i kłopoty z prawem, sprawy zawodowe i pracą zdrowie fizyczne lub duchowe - a mimo to osoba ta nadal pije, to fakty te dowodzą, że problem istnieje. 

4. Uzależnienie psychologiczne. 
W średnio zaawansowanej fazie alkoholizmu alkoholik uzależnia się od działania alkoholu pod względem psychologicznym. We wcześniejszym okresie alkoholik pił aby poczuć się dobrze. Obecnie pije on aby poczuć się normalnie. Ktoś może potrzebować trzech - czterech kieliszków, aby poczuć się swobodnie w towarzystwie, niektórzy nie mogą bez alkoholu pójść na randkę ani spotkać się z kolegami. W takich przypadkach kończy się właściwie możliwość wyboru. Alkoholik musi się napić, aby czuć się swobodnie i od tego momentu coraz bardziej będzie się bał, aby w odpowiednich chwilach nie zabrakło mu alkoholu. 

5. Ucieczka geograficzna. 
W fazie średnio zaawansowanego alkoholizmu alkoholik może wpaść na pomysł, że jakaś duża zmiana uwolni go od problemu. Będzie więc zmieniać pracę, rozwodzić się, przenosić do innego miasta, szukać nowej religii. Ale nic nie pomaga. Alkoholik wnosi swe wszystkie problemy do nowej pracy, nowego małżeństwa przywozi je ze sobą do innego miasta i nie minie wiele czasu, jak zacznie znowu mocować się szukając nowych rozwiązań. 

Co robić ? 

Zgodnie z omówioną w skrócie koncepcją alkoholizmu jako choroby, uznaną już przez ponad 35 lat temu przez Światową Organizację Zdrowia jedynym właściwym podejściem do alkoholika powinno być leczenie. Leczenie - według najnowocześniejszych koncepcji -polega na pomocy alkoholikowi w nauczeniu się funkcjonowania we wszystkich życiowych sytuacjach bez alkoholu. 
Doświadczenia lecznictwa odwykowego krajów najbardziej zaawansowanych w tej dziedzinie wskazują że najlepsze wyniki daje metoda oparta na połączeniu edukacji z psychoterapią! Doświadczona poradnia antyalkoholowa gwarantuje systematyczny i uporządkowany system leczenia uzależnienia od alkoholizmu.


Na uzależnienie od alkoholu nie ma lekarstwa w sensie farmakologicznym. 


Terapię leczenia uzależnienia od alkoholu poprzedza KONSULTACJA WSTĘPNA w trakcie której:

  zielony kwadrat  porozmawiasz o swoim problemie

  zielony kwadrat dowiesz się czy jestś uzależniony

  zielony kwadrat dowiesz się co zyskasz dzięki terapii

  zielony kwadrat przełamiesz swój strach związany z pierwszą wizytą w poradni

  zielony kwadrat uświadomisz sobie, że terapia jest ci potrzebna

 

Czy ja mam problem z alkoholem


Wiele osób zadaje sobie pytanie: Czy- biorąc pod uwagę to, ile i jak często piję- mam jakiś problem z alkoholem, czy nie?
Nie znajdują odpowiedzi i to ich niepokoi. Szukają więc jej rozmawiając o tym w wielkiej tajemnicy z przyja- ciółmi. Rozmowa ta może wyglądać np. tak: "Słuchaj, wydaje mi sie ,że chyba za dużo piję, trochę mnie to niepokoi.
Tak? A ile ty pijesz?" -Tu padają ilości i częstotliwośc picia. "...Chyba żartujesz! Ja piję więcej od ciebie i się nie martwię, nie mam z tym problemu. Popatrz na naszych kolegów, na Staszka, czy Józka, oni też pija więcej od ciebie i też sie tym nie martwią. Daj sobie spokój z takimi pytaniami, na pewno nie jesteś alkoholikiem."

Pytający uspokoił się. Przemyślał to co usłyszał, chętnie przyznał rację przyjacielowi, ma przecież do niego zaufanie.
Czy jest to jednak prawda? Czy ktoś, kto mówi o sobie, że nie ma problemu z alkoholem, naprawdę go nie ma?
A może ma, tylko nie potrafi, bądź nie chce tego zobaczyć.
O tym, że ktoś jest uzależniony świadczą konkretne objawy, które potrafi rozpoznać specjalista przeprowadzając wywiad z pacjentem. Kolega, nie jest tu żadnym autorytetem, zwłaszcza gdy sam sporo pije.

Aby ułatwić Ci znalezienie odpowiedzi i sprawdzenie czy masz problem z alkoholem przedstawiam poniżej listę pytań. Odpowiedz na nie naprawdę szczerze.

  • Czy odczuwałeś kiedykolwiek potrzebę wypicia, a czasem nawet poczucie przymusu picia, lub tzw. "głód" alkoholu (wystepujące zarówno w okresie utrzymywania abstynencji, jak i podczas picia)?
  • Czy nasunęła Ci się kiedykolwiek myśl, że ostatnio miewasz trudności w kontrolowaniu swojego picia (np. czasami wypijasz więcej alkoholu, niż planowałeś, pijesz częsciej niż planowałeś, miewasz trudności w przerwaniu rozpoczętego picia, czy odmówieniu sobie wypicia alkoholu)?
  • Czy kiedykolwiek piłeś alkohol- aby poprawić sobie nastrój-gdy byłeś zdenerwowany, zły, smutny, czy zaniepokojony, lub w celu poprawienia złego samopoczucia po "przepiciu" (wypijałeś tzw. "klina")?
  • Czy przy próbach przerwania picia, lub następnego dnia po "przepiciu" zaobserwowałeś kiedykolwiek występowanie bardzo przykrych dolegliwości fizycznych i/lub bardzo złego samopoczucia psychicznego (np. silne osłabienie, nudności, wymioty, biegunki, nadmierną potliwość, drżenie rąk i/lub całego ciała, drażliwość, niepokój, lęki, bezsenność, przerywany sen z koszmarami, okresowe przyspieszone bicie serca- tzw. tachikardia, skoki ciśnienia krwi itp.)?
  • Czy obecnie reagujesz na alkohol inaczej niz kiedyś (masz np."mocniejszą", lub" słabszą" głowę)?
  • Czy w ostatnim okresie Twoje kontakty z alkoholem nie ograniczają się do dwóch możliwości: -albo całkowita wielo- tygodniowa, lub wielomiesięczna abstynencja, - albo parodniowe, lub wielodniowe picie alkoholu, czyli tzw. "ciąg", który wcale nie musi wiązać się z upijaniem się i opuszczaniem pracy?
  • Czy na rzecz picia nie zrezygnowałeś przypadkiem z niektórych przyjemności i zainteresowań (np.masz mniej czasu dla rodziny, ma swoje zainteresowania, przyjemności, natomiast coraz więcej czasu zajmuje Ci "odzyskiwanie formy" po piciu, czy odrabianie zaległości powstałych podczas picia, zdobywaniepieniędzy na picie, poszukiwanie okazji do wypicia, lub też samo picie), a może zmieniłeś pracę, lub wykonywany zawód w związku z piciem?
  • Czy zdarzyło Ci sie pić alkohol wbrew zaleceniom lekarza, pomimo kłopotów finansowych czy też problemów rodzinnych, zawodowych, prawnych itp. o których wiadomo że były związane z piciem alkoholu?

Jeżeli odpowiedziałeś "TAK" na trzy, lub więcej pytań, nie ulega wątpliwości ze powinieneś zgłosić się do specjalisty, bo najprawdopodobniej jesteś chory, czyli uzależniony od alkoholu.

Nasza poradnia alkoholowa oferuje pomoc - o ile jej potrzebujesz. Skorzystaj z niej zanim będzie za późno.

Lepiej poznać nawet przykrą prawdę, niż żyć złudzeniami i wierzyć w iluzję, "że jakoś to będzie, że nic mi się nie stanie"

 

Odtrucie w domu pacjenta

Możliwe jest przeprowadzenie odtrucia poalkoholowego w domu pacjęta.

Poradnia współpracuje z lekarzami, którzy są specjalistami w tego rodzaju zabiegach Jeżeli Masz potrzebę przeprowadzenia takiego zabiegu (odtrucia) zadzwoń do naszej poradni. Otrzymasz kontakt telefoniczny do lekarza.

Termin i koszt odtrucia ustala się bezpośrednio z naszym lekarzem.

Zajmujemy się również leczeniem uzależnień od hazardu i internetu.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.