Poradnia leczenia uzależnień w Krakowie

Nasz ośrodek terapii uzależnień istnieje od 2001r. w Krakowie. Mamy bogate doświadczenia w leczeniu uzależnienia od ALKOHOLU i innych uzależnień takich jak HAZARD, INTERNET, WSPÓŁUZALEŻNIENIE. Jesteśmy jedyną tego typu placówką dającą Państwu możliwość skorzystania z INDYWIDUALNEJ TERAPII odwykowej. Terapia może być wspomagana farmakologiczne. Prowadzimy również terapię pogłębioną przeznaczoną dla osób po odbytej odwykowej terapii alkoholowej podstawowej chcących kontynuować leczenie. Taka kontynuacja jest zalecana.

Dlaczego terapia indywidualna?

Prawie wszystkie tego typu placówki oferują leczenie w grupach terapeutycznych z niewielką ilością sesji indywidualnych. My proponujemy leczenie wyłącznie indywidualne zapewniające całkowita ANONIMOWOŚĆ.
Uzależnienie od alkoholu nadal postrzegane jest przez ogromną większość polskiego społeczeństwa jako coś wstydliwego, a alkoholik jako gorszy rodzaj człowieka. Tak naprawdę jest to chory człowiek, którego trzeba leczyć i pomóc mu powrócić do trzeźwego stylu życia. Wiele osób nie chce mówić o swoich intymnych i osobistych sprawach na forum grupy. Bardzo często wstydzą się swojego picia i zachowań z nim związanych,wolą sami bezskutecznie walczyć z chorobą,niż poddać się leczeniu w grupach terapeutycznych. Inna, duża liczba osób to ci, którzy obawiają się, że informacja o ich uzależnieniu alkoholowym może zaszkodzić im w działalności zawodowej, czy reputacji. Boją się, że leczenie w grupach terapeutycznych nie zapewni im anonimowości, której tak bardzo pragną. MY TĄ ANONIMOWOŚĆ GWARANTUJEMY!


Dla kogo jest skierowana terapia uzależnień?

Nasza oferta skierowana jest do takich właśnie osób. Terapia uzależnień w naszej Poradni trwa 3,5 miesiaca, dzień i godzinę spotkania wybiera pacjent. Do uczestnictwa w sesjach terapeutycznych zapraszamy-za zgodą pacjenta-osobę towarzyszącą np. współmałżonką. Nie zmienia to KOSZTÓW leczenia. Osoba towarzysząca odgrywa w odwyku ważną rolę, daje ogromne wsparcie psychiczne i pomaga w utrzymaniu trzeźwości w tym trudnym dla pacjenta okresie.


Odwyk kluczem do sukcesu.

Przerwanie picia ZAWSZE jest możliwe i każdy, kto NAPRAWDĘ chce to zrobić, odniesie sukces! Świadcza o tym wszyscy ci którzy dzięki terapii i swojej decyzji powrócili do trzeźwego stylu życia, stali się abstynentami, dając radość swoim rodzinom, a sobie poczucie wartości, wiarę w siebie i godne życie. Każdy może poddać się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu.

Umów się na KONSULTACJĘ WSTĘPNĄ