Terapia współuzależnienia

Współuzależnienie musimy traktować jako destrukcyjny sposób przystosowania się osoby do długotrwałej sytuacji spowodowanej alkoholizmem partnera lub współmałżonka. Jest reakcją na szkodliwą i zaburzoną relację z partnerem dotkniętym jednym z uzależnień. W praktyce okazuje się, że wszyscy z otoczenia osoby uzależnionej borykają się z konsekwencjami jej choroby, a niektórzy stają współuzależnieni.

W odczuciu osoby żyjącej z dotkniętym nałogiem partnerem współuzależnienie jest metodą na radzenie sobie z trudnościami, sposobem na utrzymywanie relacji, a często przymykaniem oczu na problem z nadzieją na polepszenie się sytuacji. Niestety taka postawa ma autodestrukcyjny wpływ, blokuje możliwość zmiany i nie wpływa w żaden sposób na rozwiązanie problemu.

Wychodzenie ze współuzależnienia

Najlepszą metodą na wyjście z destrukcyjnego współuzależnienia jest udział w terapii. Poradnia Leczenia Uzależnień ANA prowadzi skuteczne metody pozwalające na rozpoznanie problemu i zrozumienie wszystkich aspektów związku z osobą uzależnioną od nałogu. Pomagamy, stosując najlepsze terapie, dzięki którym osoby współuzależnione znajdą najlepszą drogę do odbudowy właściwych relacji z chorym partnerem i będą w stanie właściwie oceniać relacje między nimi.


Osoba współuzależniona:

 Przejawia silną koncentrację myśli, uczuć i zachowań na zachowaniach alkoholowych osoby pijącej

 Szuka usprawiedliwień sytuacji picia, zaprzeczania problemowi

 Ukrywa problem picia przed innymi

 Przejmuje kontrolę nad piciem osoby bliskiej (ogranicza sytuacje alkoholowe, wylewa alkohol, odmierza ilości, kupuje alkohol, aby pijący nie wychodził z domu itp.)

 Przejmuje odpowiedzialność za zachowania pijącego partnera, łagodzi konsekwencje picia: kłamie, płaci długi, dba o higienę pijącego, o jego wizerunek itp.

 Przejmuje za osobę pijącą obowiązki domowe, które ona zaniedbuje.

Życie w długotrwałym stresie spowodowanym piciem osoby bliskiej i brak skuteczności własnych działań nakierowanych na rozwiązanie problemu picia powodują poważne konsekwencje psychologiczne:

Zaburzenia psychosomatyczne:

 Nerwice

 Zaburzenia życia emocjonalnego (chaos emocjonalny, huśtawka nastrojów, stany lękowe i depresyjne, napięcie i stan ciągłego pogotowia emocjonalnego)

 Zakłócenia czynności poznawczych (zagubienie, chaos poznawczy, brak poczucia sensu i celu, zakłócenie wzorców normy i zdrowia, nierealistyczne oczekiwania)

 Pustkę duchową i brak nadziei

 Samotność

 Poczucie niemożności rozstania się

 Czasami nadużywanie substancji psychoaktywnych (zwłaszcza leków nasennych i uspokajających)

 Trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb, w realizacji własnych pragnień, ambicji i celów

 Wyraźnie odczuwane obniżenie jakości życia.

Współuzależnienie nie jest chorobą - jest zespołem nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej. Koncentrując się na szukaniu sposobu ograniczenia picia partnera, osoba współuzależniona nieświadomie przejmuje odpowiedzialność i kontrolę za jego funkcjonowanie, co w efekcie ułatwia pijącemu dalsze spożywanie alkoholu. U części osób współuzależnionych rozpoznaje się ostrą reakcję na stres, zaburzenia stresowe pourazowe lub zaburzenia adaptacyjne. Współuzależnienie diagnozuje się wyłącznie u osób dorosłych, które formalnie mogą wybrać inną drogę poradzenia sobie z problemem picia partnera. Dzieci nie mają żadnego wyboru. Są skazane na życie w takich warunkach, jakie stwarzają dla nich dorośli. Osoby współuzależnione wymagają pomocy i mogą uzyskać poprawę stanu zdrowia psychosomatycznego, jeśli skorzystają z pomocy oferowanej im w placówkach terapii uzależnień Niezależnie bowiem od tego, czy pijący osoby współuzależnione mogą poprawić podejmie leczenie odwykowe, czy nie, czy zatrzyma picie, czy będzie pił dalej jakość swojego życia i życia swoich dzieci. Trudno jest im to jednak zrobić bez przyjęcia fachowej pomocy z zewnątrz. Poza profesjonalną terapią współuzależnienia pomocne dla osób mających pijących bliskich mogą być spotkania Wspólnoty Al-Anon, której celem jest wspieranie się osób współuzależnionych w trudnościach wynikających z życia z osobą pijącą i w zmianie swojego funkcjonowania na bardziej satysfakcjonujące. Spis mityngów Wspólnoty Al-Anon znajduje się na stronie www.al-anon.org.pl.


Terapię poprzedza KONSULTACJA WSTĘPNA w trakcie której:

    porozmawiasz o swoim problemie

   dowiesz się czy jesteś uzależniony

   dowiesz się co zyskasz dzięki terapii

   przełamiesz swój strach związany z pierwszą wizytą w poradni

   uświadomisz sobie, że terapia jest ci potrzebna

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.