Uzależnienie od komputera / internetu

Uzależnić się można praktycznie od wszystkiego, nie tylko od substancji psychoaktywnych.
Nałogiem mogą stać się również zachowania (np. hazard). W tych przypadkach pojawiają się uporczywie powtarzane czynności mimo szkód, które wywołują. Próby zaprzestania ich wykonywania (na ogół bezskuteczne) prowadzą do wystąpienie przykrych stanów psychicznych (objawy abstynencyjne). 
Objawy uzależnienia od Internetu są zwykle podobne do siebie u różnych osób a sam proces jego powstawania przebiega zwykle w kilku fazach.
Najpierw Internet wywołuje zainteresowane i sprawia przyjemność (faza poznawania i racjonalnego oraz efektywnego wykorzystywania Internetu).
Stopniowo osoba coraz więcej czasu poświęca na korzystanie z Internetu. Traci inne zainteresowania.
Gdy nie jest zalogowana do Internetu zaczyna o nim natrętnie myśleć (faza uzależnienia).
Dalej następuje ograniczanie lub zaprzestanie realizowania innych, istotnych form działania. Internauta zaniedbuje lub całkowicie rezygnuje z szeregu ważnych czynności rodzinnych, społecznych, zawodowych i rekreacyjnych, na rzecz codziennego, wielogodzinnego i niejednokrotnie nieprzerwanego korzystania z Internetu, mimo, iż zdaje on sobie sprawę z narastania u niego trudności życiowych, problemów psychicznych oraz fizycznych.
Dotyczyć to może ograniczenia na rzecz Internetu czasu przeznaczonego na sen, odżywianie, naukę, pracę zawodową obowiązki rodzinne, kontakty towarzyskie, itd. (faza destrukcji). Niebagatelne znaczenie ma też w tej fazie istotne pogarszanie się stanu zdrowia. 


Najczęściej w tym przypadku występują:

 Zaburzenia koncentracji uwagi i sprawności myślenia

 Zaburzenia kontroli popędów

 Pogorszenie wzroku

 Bóle pleców i kręgosłupa

 Podatność na infekcje

 Podrażnienia skóry (spowodowane bombardowaniem cząsteczkami kurzu dodatnio zjonizowanych przez kineskop monitora)

 Bezsenność

 Nadpobudliwość

Ankieta pomagająca sprawdzić, czy masz problem z uzależnieniem od internetu,
Ankieta składała się z 9 pytań dotyczących uzależnienia od Internetu.
Ankietowani odpowiadali na pytania mając do dyspozycji 7 - stopniową skalę: od 1 - nigdy, przez 4 -czasami aż po 7 - zawsze.
Pytania były następujące:

 Czy odczuwasz potrzebę coraz dłuższego korzystania z Internetu?

 Czy podejmowałeś nieudane próby ograniczenia czasu przeznaczanego na Internet?

 Czy podczas tych prób odczuwałeś lęk lub niepokój?

 Czy używasz Internetu, aby uciec od złego nastroju, kłopotów i stresów życia codziennego? Czy postanawiałeś (ślubowałeś sobie) i nie dotrzymywałeś tego później, iż ograniczysz ilość czasu przeznaczonego na Internet? Czy rodzina, znajomi lub terapeuta uważają, że zbyt angażujesz się w Internet? Czy popełniłbyś przestępstwo (np. oszustwo lub kradzież), aby korzystać z Internetu? Czy przez Internet pogarsza się poziom realizacji twoich obowiązków służbowych (szkolnych), rodzinnych i towarzyskich? Czy wykorzystujesz innych, aby zdobyć czas i środki na korzystanie z Internetu?

Istniejące klasyfikacje zaburzeń psychicznych, a uzależnienie od Internetu

Aby móc porównać uzależnienie od Internetu z innymi schorzeniami czy zaburzeniami psychicznymi trzeba odnieść go do obowiązujących w medycynie opisów i klasyfikacji. Jak dotąd nie podjęto takiej próby i w efekcie zespołu tego nie ma zarówno w:

Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (The International Statisticał Classification ofDiseases and Related Health Problems), w skrócie ICD (Biuletyn Elektroniczny Psychiatrii Online Nr 9/2000).

Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Diagnostic and Statisticał Manuał of Mental Disorders), w skrócie DSM (DSM - IV 1995).

W Polsce obowiązuje Międzynarodowa Klasyfikacja opracowana przez Światową Organizację Zdrowia i przyjęta 6 października 1975 roku. Obecnie aktualna jest X rewizja tej klasyfikacji. Została ona opublikowana w 1992 roku (wtedy jeszcze nie istniał problem uzależnienia od Internetu). Jednak z uwagi na charakter tego zaburzenia, powinno się je traktować podobnie jak patologiczny hazard, czyli schorzenie z działu "Zaburzenia nawyków i popędów" (F63). Natomiast nie należy traktować tego uzależnienia jako schorzenia z grupy "Zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanym używaniem substancji psychoaktywnych" (F10 - FI9). Także w najnowszej klasyfikacji DSM - IV z 1995 roku, co jest oczywiste, nie ma wyróżnionego uzależnienia od komputera czy Internetu. Zgodnie z tą klasyfikacją, o uzależnieniu od czynności możemy mówić, gdy wystąpi przynajmniej 3 z 6 objawów występują równocześnie:


1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu wykonania pewnych czynności.

2. Trudności z samokontrolą dotyczącą powstrzymania się od wykonania.

3. Wystąpienie zespołu abstynencyjnego (np. złe samopoczucie wywołane brakiem dostępu do kasyna).

4. Zaistnienie tolerancji, tj. sytuacji, w której dla osiągnięcia zamierzonego efektu konieczne jest coraz częstsze i dłuższe wykonywania pewnych czynności.


5. Utrata zainteresowań oraz przyjemności istniejących przed uzależnieniem się.

6. Uporczywego powtarzania pewnych czynności mimo bezspornych dowodów na ich destrukcyjny wpływ na zdrowie oraz stosunki społeczne.

Podstawowym wskaźnikiem uzależnienia od Internetu jest niewątpliwie czas spędzany w sieci. Pisząc jednak o tym uzależnieniu nie można zapominać, że są osoby, dla których nauka lub praca zawodowa polega nieraz na wielogodzinnych sesjach komputerowych. W ich przypadku nawet bardzo długie wykorzystywanie Internetu nie świadczy o uzależnieniu.
Biorąc pod uwagę czas przeznaczany na korzystanie z komputera do pracy,nauki itp. w którym zawiera się korzystanie z Internet nie więcej niż 3 godziny dziennie nie grozi uzależnieniem.
Osoby zagrożone uzależnieniem od Internetu będą przeznaczać na niego od 31 do 50 godzin tygodniowo (około 4-5 godzin dziennie ) Natomiast uzależnienie występuje u osób spędzających w sieci ponad 7 godzin dziennie, czyli 50 i więcej godzin tygodniowo.

Następnym kryterium wystąpienia uzależnienia jest samoocena badanych. Dlatego należy odpowiedzieć na następujące pytania:

 Czy zdarzają ci się wielogodzinne, nieprzerwane sesje w Internecie?

 Czy często myślisz, co robiłeś lub, co będziesz robił w Internecie?

 Czy potrafisz kontrolować czas przeznaczony na Internet?

 Czy czas ten ostatnio wydłuża się?

 Czy przez Internet zdarza ci się zaniedbywać inne sprawy lub obowiązki?

 Czy Internet służy ci jako ucieczka od problemów, lęku lub przygnębienia?

 Czy osoby ci najbliższe uważają, że zbyt dużo czasu spędzasz w Internecie?

Diagnostyczną (wskazującą na możliwość uzależnienia) przeważnie była odpowiedź TAK. Wyjątek stanowiło pytanie nr 3. w przypadku, którego odpowiedź NIE była diagnostyczna. O zagrożeniu uzależnieniem świadczyć mogą cztery diagnostyczne odpowiedzi na zadane pytania. Większa ich ilość (5 - 7) wskazuje na istnienie uzależnienia.

Terapię poprzedza KONSULTACJA WSTĘPNA w trakcie której:

    porozmawiasz o swoim problemie

   dowiesz się czy jesteś uzależniony

   dowiesz się co zyskasz dzięki terapii

   przełamiesz swój strach związany z pierwszą wizytą w poradni

   uświadomisz sobie, że terapia jest ci potrzebna

Zajmujemy się również leczeniem uzależnień od alkoholu i hazardu.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.