Nadmierne spożywanie alkoholu-czyli nadużywanie

Spożywanie alkoholu, szczególnie przy okazji świąt, uroczystości, czy też innych ważnych wydarzeń jest powszechnie przyjęte i akceptpwane przez wiekszość kultur. Z kolei niekontrolowane picie alkoholu (np. w odniesieniu do ilości czy też w nieodpowiednich okolicznościach), manifestujace się często równoczesnym wystepowaniem zachowań społecznie nieakceptowanych, spotykało się i spotyka z dezaprobatą. Najczęściej jest ono traktowane jako przejaw złego wychowania, zabużeń charakteru, czy też "słabej" woli.
W takich sytuacjach mówi się, że ktoś nadużywa alkoholu, lub potocznie, że jest pijakiem.
Warto wiedzieć ,że w języku greckim słowo "pijany" oznacza w dosłownym tłumaczeniu "osobę źle zachowującą się przy piciu wina".

    Kiedy więc mówimy o nadużywaniu, czyli pijaństwie, a kiedy o uzależnieniu?
Pijaństwo jest złym nawykiem, złym obyczajem, który mozna zmienić. Człowiek nadużywający alkoholu, w odróżnieniu od alkoholika, jest w stanie kontrolować swoje kontakty z alkoholem, potrafi w dowolnym momencie i bez żadnego przymusu przerwać picie,albo bez żadnych problemów odmówić.Często jednak nie robi tego,upija się, wywołuje awantury. Ukaranie go za niezgodne z normami postępowanie może okazać się czynnikiem powstrzymującym od tego rodzaju zachowań. Również on sam, bez problemu, może i potrafi rozstać się z alkoholem, bądź przestać go nadużywać i wrócić do używania alkoholu w sposób ogólnie przyjęty i akceptowany.
Alkoholik nie jest w stanie tego zrobić. Utracił on raz na zawsze kontrolę picia, nie panuje nad ilością wypijanego alkoholu, nie potrafi, bądź ma olbrzymie trudności z odmawianiem picia. Zmiana jego zachowań wymaga pomocy terapeutycznej, czyli leczenia. Różnicę miedzy nadużywaniem, czyli pijaństwem w dosyć oryginalny sposób określa stare francuskie powiedzenie "...pijak mógłby przestać pić gdyby chciał -alkoholik przestałby pić, gdyby mógł".

    Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (odnosi się to również do Polaków), nadużywannie to szkodliwy model używania alkoholu, prowadzący do istotnego klinicznie uszkodzenia organizmu, które manifestuje się wystapieniem w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednego z wyszczególnionych nizej objawów.:

1. Powtarzające się picie alkoholu powodujące niemożność właściwego wypełniania podstawowych obowiązków w pracy, szkole, lub domu (np. absencje w pracy, obniżenie wydajności i jakości pracy związane z piciem, wyrzucenie z pracy, zaniedbywanie dzieci czy też gospodarstwa domowego, nieobecności w szkole, zawieszenie, lub relegowanie ze szkoły w związku z używaniem alkoholu)

2. Powtarzające się picie w sytuacjach, kiedy stwarza to fizyczne zagrożenie (np. prowadzenie pojazdów, lub kierowanie maszynami)

3. Powtarzające się problemy prawne (np. zatrzymanie w związku z niestosownym zachowaniem pod wpływem alkoholu)

4. Powtarzające się używanie alkoholu pomimo stałych, lub nawracających problemów społecznych, albo międzyludzkich,które są skutkiem, bądź są nasilane przez jego działanie (np. kłótnie ze współmałżonkiem w związku z następstwami picia, przemoc fizyczna, psychiczna.)

    Jednocześnie trzeba podkreślić, że aby rozpoznać nadużywanie, należy mieć pewność, że wyszczególnione wyżej objawy nie towarzyszyły w przeszłości, lub obecnie, innym objawom które spełniają kryteria uzależnienia od alkoholu.

    Musimy pamietać, że nadużywanie alkoholu zazwyczaj prowadzi do uzależnienia. Jeżeli ten test wypadł u Ciebie pozytywnie, podejrzewasz u siebie, bądź Twoja najbliższa rodzina sygnalizuje Ci że możesz mieć problem alkoholowy, zgłoś się do specjalisty leczenia uzależnień. Tylko on potrafi stwierdzić czy jesteś uzależniony, czy nie. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą i jako taką należy ją leczyć.

    Dajemy państwu mozliwość odbycia indywidualnej terapii w naszej poradni. Zapewniamy pełna anonimowość, a godziny sesji terapeutycznych dostosowujemy do możliwości i czasu pacjenta.